Σύντομα κοντά σας

GURU COFFEE ROASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 152241340000

Κωδ. Αρ. Καταχώρησης: 152241340000

Αρ. Μητρ. Επιμελητηρίου: 425494 / Επιμελητήριο Λάρισας

ΑΦΜ: EL801229168

 

79%